Biologi

Generasjon C

Jeg tilhører selv Generasjon X, men nå som Generasjon C stormer frem føler jeg at jeg henger etter. Det er en fantastisk utvikling og svært spennende å følge, bare det at jeg begynner å bli såpass...
Read More