Biologi

Generasjon C

Jeg tilhører selv Generasjon X, men nå som Generasjon C stormer frem føler jeg at jeg henger etter. Det er en fantastisk utvikling og svært spennende å følge, bare det at jeg begynner å bli såpass...
Read More
Biologi

Urdyret fra Ås

Dette er svært fasinerende: Menneskets aller fjerneste slektning er en svært sjelden mikroorganisme fra Ås utenfor Oslo. Oppdagelsen kan gi innblikk i hvordan livet så ut på Jorda for nesten én mil
Read More