Apple

Mobile Device Management (MDM), Device Management (DM) og Bring Your Own Device BYOD

Posted On May 8, 2012 at 8:03 pm by / No Comments

Det ble mange engelske ord i en norsk blog. Men begrepene er mest kjent innenfor disse benevnelsene. Det finnes noen gode oversettelser som f.eks. Telenors Mobil Kontroll men for det meste går det under engelske navn.

Jeg får mange spørsmål rundt områdene som omhandler kontroll av enheter. Vi har tradisjonelt brukt mye tid og ressurser på å kontrollere og låse ned de terminalene som vi benytter i bedrifter. Dette har tradisjonelt vert Windows maskiner hvor det har vert mange gode løsninger for å gjøre dette. Ettersom de smarte enhetene er kommet til så har ønsket om å gjøre tilsvarende for disse typer terminaler også økt. Jeg mener vi er klare for ett skifte av tankesettet rundt terminalhåndtering.Skiftet kommer natrulig nå ettersom en bølge startet av det som etter min og manges mening var den første virkelig smarte mobiltelefonen, nemlig iPhone. Men det fantes allerede løsninger som forsøkte å håndtere enheter som Windows PC som Afaria, tjenestelevreanser som Mobil Kontroll osv. Man ser at trenden endres drastisk. Apple vil i neste versjon av sitt operativsystem for Mac som kalles Mountain Lion håndtere bærbare maskiner på samme måte som man håndterer smarte telefoner og nettbrett.

Dreiningen går fra å forsøke å sikre enheten til å sikre data. Applikasjoner kjøres i egne lukkede sandkasser, applikasjonene og data sikres med sertifikater, og enhetsbehandling går mer i retning av konfigurasjon og enkelt oppsett en sikring.

Det er spennende å følge med på hva som skjer. Afaria er kjøpt as Sybase som igjen er kjøpt av SAP. Man kan til og med argumentere for at Avrigga i nåværende form i stor grad er utdatert. Sammtidig har det aldri vert større behov for løsninger av det Afaria leverer. Men kravene blir også store i forhold til inventering av utstyr og lisenser. Og det er selve dataen som er viktig å sikre og det gjør man bare delvis med en enhets behandling (Device Management).

Det er derfor svært viktig at man ser på sikringen av data, hvor den sensitive dataen er, hvordan denne skal kunne sikres på tvers av brukere, enheter og bruksmønster. Og ettersom vi er mer mobile en før så er dette aspekter som det er viktig å tenke på og å ha en strategi og regler for. Sikre at data og kommunikasjon er sikret i den samme kjeden med f.eks. en gyldig sertifikatkjede levert av en sertifikattjeneste man kjøper eller bygger selv. Det er viktig for selskaper å forstå dette ettersom det her gjelder sikring av forretningens eiendom og data.

Så tenk datasikring først og fremst og dernest enhetssikring og ikke omvendt når man starter ett arbeide innefor enhetsbehandling.

– Tobias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *