BYOD

BYOD (del 5) Få oversikt over hva dere har og hvor dere skal.

Posted On May 13, 2012 at 12:58 pm by / No Comments

Arkitektur er det en del som er redd for innen IT. Det lukter mykt fyll, abstrakter og bortkastet penger. Om man kaller det Arkitektur, startegi, veikart eller plan er egentlig likegyldig etter min mening. Det som er viktig er at man har gjort endel tankevirksomhet og gjort seg opp meninger innefor det man skal løse.

I tilfellet rundt Bring Your Own så er det viktig som tidligere beskrevet at man har gjort seg opp en mening om hva dette er for bedriften. Fokus bør være 1. mennesker, 2. data 3. enheter. Dernest hvilken type data og hvordan denne skal aksesseres og tilslutt hva har man av systemer som kan benyttes til dette, utvides eller hvor har man huller som man behøver å tette for å realisere visjonene, arkitekturen, veikartet, løsningen etc. etc.

Jeg skal vise en skisse som jeg synes er ganske god og som begynner å ta konkret form.Å konkretisere slik at man kan legge til deg man har gjør det enklere å se om eller hva man mangler.

Arkitektur BYOD steg 1

Skissen inneholder også konkrete eksempler på systemer i kursiv. Disse forslagene er på ingen måte uttømmende men er noen av de største innefor de ulike områdene. Og det er viktig å gjøre dette arbeidet for egen løsning og hva man ønsker å benytte seg av av tjenester, systemer og løsninger.

Så enkelt kan man starte, men glem ikke fokusområdene, mennesker, data og så enheter. Sikring av enheter i seg selv gir minimal sikkerhet og brukervennlighet.

– TObias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *