BYOD

BYOD – Bring Your Own Device, min verden, mine tanker, min hverdag

Posted On April 30, 2012 at 7:25 pm by / No Comments

Det å kunne bruke de verktøy man selv liker, kan og er effektiv med er viktig.

For meg er BYOD først og fremst om mennesker, hvordan ulike mennesker tenker og utfører. Ofte på helt ulike måter men med gode resultater. Magi skjer når man klarer å få ulike mennesker med ulike tankesett, verktøy, bakgrunn til å arbeide isammen om en idé.

Og selv om dette for min del er først og fremst om mennesker så er det teknologi som behøves for å realisere visjonen, visjonen om ett svært kreativt, innovativt og effektivt sammarbeide mellom mennesker.Siden vi er inne på teknologi så må jeg, i fare for å bli kaldt en fanboy (ja, jeg er nok en stolt sånn ja), takke Apple for å endelig få fart på dette fenomenet. Dette fenomenet mener jeg er en forutsetning for fremtiden og måten vi skal, kan og vil leve og arbeide.

Så dette er en endring som er brukerstyrt, brukerstartet og brukervalgt. I store organisasjoner så er det brukerne i alle deler av en organisasjon og ikke IT som kommer med direkte krav om verktøy de vil ha.

Analogier er jeg ikke spesielt glad i, men nesten alle mennesker liker å lage analogier ang. biler. Så her er mtt forsøk. Tenk deg om alle måtte kjøre en type bil (f.eks. kun Tesla Roadster!?!) det ville være veldig trist at alle hadde den samme bilen. Men analogien faller på seg selv, for veine er “standardisert” og trafikkreglene er de samme etc. Men det at mennesker skal kunne velge det de har en god følelse for, har bruk for, kan bruke og har råd til er viktige begreper som gjelder uansett hvilket område det er.

Når vi går over i markedet for datamaskiner så er jo dette ett temmelig nytt marked. Dette makedet var intill nylig svært homogent hvor utstyr var bygget temmelig på samme lest med små forskjeller og alt var kompatibelt grunnet Microsoft Windows, Office og Internet Explorer. Dette gjorde det enkelt for større bedrifter ettersom det var enkelt å standardisere. Selv om jeg liker mye av det Microsoft lager og utretter så gjorde dette at landskapet ble platt og “kjedelig”. Innovasjonen og dynamikken med å ha ulike mennesker som jobber isammen ble skadelidende.

Nå har vi en verden der hvor dette modnes og vi går videre. For er det en ting som gjør mennesker fantastiske så er det fantasi og skaperkraft. Da skal verktøyene tilpasses den enkelte og ikke omvendt.

Jeg ser at allerede nå at kunnskapsbedrifter må tilpasse og tilby det mennesker med unike tanker, spesialkompetanse og arbeidsmetodikk krever for å yte optimalt, eller i det hele tatt ønske å arbeide for en bedrift. Jeg tror at dette kommer til å forsterke seg ytterligere.

Sosiale medier er svært viktige og er en uhyre effektiv, verdiskapende og nødvendige verktøy i vår tid. Dette kommer bare til å forsterke seg ytterligere og spesielt folkeskikk kommer mer og mer i fokus i forhold til hvordan man blir oppfattet, hva man skriver og legger ut etc.

Alt dette og mye mer legger grunn for hvor viktig BYOD også er og vil bli. Det er også svært viktig for større bedrifter å gjøre dette riktig, slik at ikke sensitiv informasjon etc. kommer å avveie etc. Det samme er det å gjøre brukere oppmerksom på underliggende bruks-lover som hvem eier den private enheten når du legger bedriftsinformasjon på den etc. Alt dette er viktig lik at man ikke bygger seg sin egen katastrofe isteden for å øke ytelse og produktivitet i bedriften.

Senere vil jeg dele av teknikker, skisser etc. på hvordan man bør gå frem, hvordan man starter etc.

– Tobias Bjørndal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *