Credit kexino.com, creative commons license
Cloud

Skytjenester (Cloud), er de klare for bedrifter såvel som private?

Posted On May 14, 2012 at 5:42 pm by / No Comments

Det er mye snakk om cloud og ulike derivater som private cloud, my cloud, common cloud etc. etc. Alle disse akronymene er uvesentlig i forhold til om tjenestene kan benyttes eller ikke.

Skal du benytte tjenestene privat så er det noen kriterier som styrer dette, noen ganger er det grunnet at andre du kjenner bruker og har anbefalt dette, mens andre ganger er det fordi det løser en spesifikk funksjon. Fokus er først og fremst på funksjonalitet, brukervennlighet og hvilke andre i din krets som benytter tjenestene.For en bedrift så er dette også vektinger i en utvelgelse, men her tillegges ofte andre kriterier innenfor spesielt sikkerhet og integrasjonsmuligheter i den endelige vekting og utvelgelse.

La oss tenke oss en typisk større bedrift i Norge slik at vi kan konkretisere noen tanker. Man vet at det allerede er ett utall av skytjenester etc. som er i bruk uten at det har vert med noen vurderinger fra ledelse eller IT. Noen av tjenestene er selvfølgelig sanksjonert og man har valgt en strategi, enten det er integrert i bedriftens IT løsning eller som en separat løsning. Vi kan liste opp noen av de mest vanlige vi har i bruk i bedrifter, eller som personer tar med seg inn i bedriften:

 • Projectplace
 • Dropbox
 • SkyDrive
 • Google Docs
 • Google sync
 • Office 365
 • iCloud
 • Creative Cloud
 • GoogleDrive
 • Mindjet / Cohuman
 • Lastpass
 • etc etc.

Listen er nærmest uendelig om man skal ta med alt og det er vanskelig å følge med. Det er derfor svært viktig at man lager en strategi for dette. En ting er sikkert, å tro man kan stoppe utviklingen eller legge på sperrer vil ikke hjelpe. Dette vil resultere i en mer usikker infrastruktur hvor bedriftens data vil være sårbar.  Mennesker er kreative og finner ofte veier rundt sperringer. Da har du i tilegg til å skape deg ukjente sikkerhetshull skapt deg en effektivisering utfordring ettersom flere benytter tid til å finne måter å gå rundt sperringer på.

Det er vel så viktig med opplæring og informasjon som å lage en strategi og implementere løsninger der man kan benytte skytjeneste best mulig. Eksempler på integrering er å integrere innlogging med bedriftens eksisterende SSO (Single Sign On), kryptere innhold og trafikk samt sette reglene for bruk. Hvis de ansatte ønsker å benytte seg av Dropbox så bør man legge til rette for dette innenfor bedriftens krav. Hvis man også kan tilby tilsvarende tjenester så er dette også en vurdering. Det er viktig å involvere de aktive brukerne slik at alternativet virkelig dekker kravene og at man ikke kommer i situasjonen hvor man utvikler noe som ikke vil utnyttes eller som rett og slett vil omgås.

I eksempelet med Dropbox s kan man ette opp en enterprise variant, man får da kryptert innhold. Neste steg er å integrere tjenesten i bedriftens SSO slik at det er en felles innlogging og databehandling. Dette vil si at hvis personen slutter, så kan man slette eller låse data på alle typer skytjenester i tilegg til de interne data. Da får man en god kontroll på dataene som bør være kjernen i det man gjør uansett.

Konklusjonen er at Cloud tjenester ofte er klare, det er bare snakk om enkelte tilpasningen slik at disse fungerer optimalt i det eksisterende IT miljøet og at sensitiv data blir sikret best mulig.

– Tobias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *