BI

Business Intelligence, Analytics, Mining, Objects etc. Når får vi gjennombruddet?

Posted On May 23, 2012 at 9:13 pm by / No Comments

Business Intelligence, Analytics, Mining etc. Dette er ikke noe nytt for de fleste, men for de fleste er dette fortsatt noe som er så avansert, eller rett og slett for tidskrevende å bruke selv om man skulle gjerne hatt ut data. Flere større selskap innehar en utrolig mengde data som er svært god, men den er ikke enkelt nok tilgjengelig for at alle brukerne skal kunne ta del i dataene og i tilegg kanskje da kunne bidra tilbake slik at datagrunnlaget blir ennå bedre.

Tiden er overmoden for at vi kan få på plass sluttbrukeren og tilpassede verktøy for bruk av denne intelligensen.Med dette mener jeg at data og intelligensen må ut i verktøy som brukerne benytter, uansett type enhet, hvor brukeren befinner seg og kunnskapsnivået for brukeren. Utseende er alt og dette stemmer også her. Noen få vil fortsatt jobbe med avansert modellering ut ifra ulike behov, og her trenger vi ikke noen revolusjon. Men får å få benyttet data for å ta bedre kalkulerte beslutninger uansett hvor man sitter i en organisasjon eller hva man arbeider med av oppgaver. I de store datalagrene vi har bygget oss opp finnes det utrolige data som kan hjelpe oss med nær sagt alt vi kan tenke oss. Alt fra enkle beslutninger for enkle produkter og systemer til avanserte og komplekse modeller, løsninger og produkter.

De store leverandørene har mye å lære av det som skjer i forhold til spesielt Sosiale Media, Cloud og consumerization trenden som svøper. Apple har satt en ny standard på brukergrensesnitt som 18 måneder gamle kan benytte (link), mye av denne magien ligger også i å ikke fortelle at noe er vanskelig og å lage brukerflaten så god, enkel, tilgjengelig og selvfølgelig skal det se så vakkert ut som mulig.

Noe av dette begynner vi allerede å se starten på i f.eks. SAS Visual Analytics, Teradata ser på mulighetene og tar det på alvor, IBM Cognos har tatt de første stegene og det ser virkelig ut som de er i rett generell rening. Det som mangler, eller rettere sagt trenger en større utvikling, løft og banebrytende nye tanker er modeleringen, sandboxingen, friheten til å lage den intelligensen man behøver enkelt nok og raskt nok.

Det ser virkelig ut som de store endelig begynner å ta en del av dette på alvor, og dette må de. Sosiale Medier etc. inneholder enorme mengder viktig informasjon, som slettes ikke er statisk, men som man respondere på i tilegg. Dette kan være både negativ og positive hendelser som man må reagere imot, eller i det minste vurdere hvordan man skal agere.

Det man kan stille seg spørsmål ved er om de virkelig er klar over inveseringene etc. som skal til for å bygge denne typen løsninger for fremtiden. Det som er helt klart er at den BI data man har samlet selv i store data-tabeller, baser, CC etc. bare blir en liten del av helheten når man snakker å koble dette mot infromasjonen som finnes og er total dynamisk ute i “The One”, dvs. internett og alt som ligger i dette, Sosiale Medier spesielt er en svært viktig del for fremtiden. I tilegg er det hastighet, svarene på spørsmålene bør helst komme umiddelbart.

Det blir spennende å følge området fremover ettersom det er så store og uante muligheter, men også på å se hvem som virkelig knekker koden først med fokus på brukerne.

– Tobias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *