Biologi

Barneoppdragelse og sunn fornuft.

Posted On May 28, 2012 at 6:11 pm by / 2 Comments

La meg først bekrefte at dette er ett område jeg ikke er utdannet ekspert på. Men jeg har en sønn og har evnen å observere. Ta derfor kommentarene med en neve salt, og det er hele poenget.

Å diskutere oppdragelse eller hvordan man burde gjøre det i forhold til barn er vel en av de tingene som virkelig kan engasjere og provosere folk. Det kan hende det er derfor en del av det som publiseres for foreldre blir så dårlig som det blir. Jeg tror ikke det finnes noen standardsett eller rett måte å utføre barneoppdragelse på. Så la meg forklare litt overfladisk hva jeg mener.I mediene er det svært ofte oppslag som Sånn gjør du det osv. Dette tror jeg virker provoserende på noen og mot sin hensikt om man treffer noen som tar det for bokstavelig.

På internett finnes det svært mye informasjon. Noen generelle som er gode som Babyverden sin Hvordan oppdrar du barnet ditt? eller forferdelige som jeg ikke skal linke til.

Har man litt observasjon og sunn fornuft tilstede så ser man at hvert barn, for ikke å snakke om foreldrenes kapasitet spiller inn. Alt må tilpasses etc. Men jeg er enig i at det er visse ting som kan være viktige  om f.eks. stabilitet, men dette begrepet kan bety mye ulikt. Stabilitet i forhold til bosted, nærmiljø, at foreldre holder sammen, at familien holder sammen, at økonomien er stabil, støttespillere er tilstede osv. osv. Andre viktige verdier er selvfølgelig å bygge opp barnets selvstendighet og selvfølelse, men alikevel ligger det mye i gener (tror jeg) som man ikke kan gjøre så mye med. Dette ser jeg ikke på som negativt men svært positivt. Det er mye ulike mennesker, meninger, utførelser etc. i verden og nettopp dette er det som kan skape en kreativ, stabil og vakker verden. Nå er dette nok å ta mye i å si at dette er alt som skal til, så vi er tilbake til neven med salt. Ha sunn fornuft og følg med så går det bra. Gjør man sitt beste til vanlig, men kanskje ikke klarer det hver dag, så er dette godt. Man skal være tilstede, la barnet føle ulike former for trygghet slik at det kan oppføre seg som ett selvstendig individ, dette forutsatt at det er det som passer.

Jeg er kritisk til både fri oppdragelse og de autoritære. De fleste barn trenger klare grenser og konsekvent oppførsel fra foreldrene og omgivelsene. Hvis man da lærer litt av de ulike teoriene uten å ta disse for bokstavelig men som ett forslag eller inspirasjon til benyttelse, men det er da viktig at det passer sammen med det man gjør ellers slik at man blir mest mulig konsekvent. Men samtidig mener jeg det er umulig å være konsekvent hele tiden, så nok en gang sunn fornuft og godt nok basert på situasjonen.

Dette er den andre spontane innlegget til bloggen min on sunn fornuft, kanskje dette burde blitt ett tema, men jeg håper det er andre som har annen oppfattelse av sunn fornuft en meg, for det skaper nye tanker og mønstre.

– Tobias

2 thoughts on “Barneoppdragelse og sunn fornuft.

 1. Hei du!

  Enig med deg at konsekventhet må kombineres med evne til å gjøre unntak – så lenge unntaket ikke kommer som en følge av at ungen masser til du ikke klarer mer.

  Ikke enkelt å trekke generelle konklusjoner om hva som er bra og ikke bra når det gjelder barneoppdragelse, nei. I min erfaring er dette med å være konsekvent på viktige områder en god ting.
  Konsekvente foreldre setter tydelige og klare rammer for hva som er akseptabel oppførsel fra barnet og hva som ikke er det – noe som etter min erfaring skaper tryggere barn. De vet på en måte hvilke rammer de har å forholde seg til og blir tryggere på sine foreldre fordi disse oppfører seg på en forutsigbar måte.

  Tenk så forvirrende det kan være for et barn med foreldre som sier nei til ting for så å gi etter 2 minutter etterpå. Jeg tror det er viktig at barna lærer at nei betyr nei.

  Enkleste eksemplet er unger som griner etter godteri i butikken. Foreldrene sier nei om igjen og om igjen for til slutt å gi seg og så gi dem godteri likevel. Det er ganske forvirrende signaler foreldre gir til sine barn da – “når vi sier nei, betyr det at du ikke får det du vil ha med mindre du griner skikkelig masse”.

  Bare et lite innspill :)

  1. Takk for kommentar.

   Akkurat som jeg skulle sagt det selv. Stabilitet betyr jo også å være konsekvent. Det vinner man mye på, det vet jeg av erfaring, og du vet dette sikkert x3 :-)

   – Tobias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *