BYOD

Seminar: CISCO BYOD

Posted On June 12, 2012 at 9:17 am by / No Comments

CISCO BYOD Road show.

Vi følger Roadshowet og forteller om interresante ting som kan og må dukke opp.
Nyest øverst. ( dessverre ingen auto-utdatert, det er nå på ToDo).

11:25 – Etter spørsmålene å dømme tror jeg det hadde vert svært nyttig og interresant og startet en BYO Mountain, altså en samling av kunder, interessenter og leverandører hvor faktiske løsninger kan diskuteres, får igjennom og man kan dele informasjon med andre som også har disse utfordringene.

11:15 – ISE vs. MDM: kjernen her er vel egentlig at dette ikke er så enkelt. Komplett Device Management ( ink. Mobile enheter) løsning må man ha på plass. Dette vil ikke kule løses av en leverandør.

10:42 – Live demo, koblet opp min egen iPad og jeg får rett tilgang til data. Sikret data er sikret og blir sperret, akkurat som det skal være.

10:35 – Demo av ISE, og hvordan dette ser ut for admin, dette er noe vi jobber aktivt med og har implementert i if.

10:27 – Nettverksløsning med 3600 ap, 2500 wlc, ISE og CA (forhåpentlig en valid CA). Som understøtter BYOD.

10:17 – Case : Sjefen kommer med iPaden og skal ha den koblet opp. Tilgang til det jeg pleier å bruke, snappy, etc.

9:59 – 30 minutter høyere produktivitet hver dag i CISCO.

9:35 – Antall driver opp fra 2.8 til 3.3 fra 2012 til 2014

9:33 – ca 80% i CISCO velger standard, men de fleste anser det som svært viktig at valget er tilstede i bedriften.

9:29 – 76% av IT ledere er svært positive til BYOD i USA, Norge henger etter. (CISCO IBSG 2012)

9:21 – hvem har offisielle BYOD programmer for smartphones 36% tablett 21% pc/Mac 10%

9:15 – De fleste har planer men det er få som har gjort noe med dette og har planer.

9:00 – Start, CISCO setter definisjonen på hva BYOD er for de. Gode betraktninger og setter definisjonen på hva dette er. Bring Your Own Disaster, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *