Meg

Hvem er jeg? Kan man være en annen online?

Posted On July 1, 2012 at 12:24 pm by / No Comments

Det er fortsatt en del av verden befolkning som ikke er online, men andelen øker stadig og tilstedeværelse på sosiale medier øker selv om selve veksten i antall ikke er like stor. Fokuset virker også som å være sterkere på å integrere og videreutvikle de sosiale mediakanalene. Men kan man dele personligheten sin å være en “privat” og en “profesjonell” person?

Ett fenomen som i all tid har vert tilstede, og som er kanskje ennå mer synlig nå en tidligere er ønsket om å være en annen person. I type rollespill er dette velkjent og ikke ansett som ett problem, der kan man utfolde ulike personligheter etc. men dette er noe alle de involverte vet foregår. Problemer kan oppstå når personer har en privat profil på f.eks. sosiale medier der de legger ut informasjon etc. som strider mot det man kan finne på den samme persons “profesionelle” sosiale mediekanaler.

Jeg har ikke noe problem med at man f.eks. skriver om ulike ting og tema på facebook kontra linkedin. Men man bør tenke seg om ettersom begge speiler personligheten. Eksempler som We Know what you´re doing som viser om du skriver nedsettende om sjefen etc. er ett av mange gode eksempler på at man må oppføre seg i minst like stor grad online som man gjør offline. Vi er nå i de samfunnene som er utviklede med sosiale mediekanaler kommet til det punktet at man er “den man er” uansett hvor man er det og man må oppføre seg uansett. I tilegg bør man fortsatt være konsekvent og i ennå større grad tenke over hva man legger ut som statusoppdateringer etc. De oppdateringer man gjør online er der for alltid.

Vi ser tjenester som benyttes av arbeidsgivere etc. som lager en profil på personer basert på all informasjonen som finnes ulike steder. Det er ikke bare det man selv legger ut men det andre skriver og poster om deg som også har innvirkning her. Men samtidig synes jeg ikke dette er noe man skal være redd, men bevisst. Det er like viktig som før at vi er oss selv, er konsekvente, oppfører oss og tenker oss litt om før vi legger ut.

Jeg tilhører nok kategorien som legger ut ganske mye, meninger har jeg om mye og intensjonene er for det meste gode, feil gjør jeg også masse av. Men det er viktigere og viktigere å tenke igjennom hva man sier og gjør uansett. Det er ikke lenger slik at man er i RL (Real Life) og i Cyberspace etc. Man er den man er uansett om man snakker med en person ansikt til ansikt, via sms, epost, telefon, facebook, linkedin. Forskjellen er nå at den informasjonen som legges ut på nettet er der for alltid i all overskuelig fremtid. Det kan enkelt benyttes i mange gode og mindre gode hensikter med ulike motiver.

Perfekte blir vi aldri, det er det som gjør oss både interresante og innovative. Og det er ikke alltid så enkelt å oppføre seg, men det er viktigere en noensinne. Og i tilfeller hvor man legger ut statuser som “Hjemme idag med skallebank, sa på jobben at jeg hadde influensa hihihi”! så sier det seg selv at dette er helt unødvendig og faktisk ganske dumt. Og nei, man kan ikke være en annen person “online”.

– Tobias Bjørndal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *