Apple

BYOD (del 1), hvordan komme igang? De initielle planleggingene

Posted On May 5, 2012 at 8:42 am by / No Comments

Hvordan skal man komme igang? Hva skal man tillate? Hvordan planlegger man videre? Det er viktig å komme i gang slik at man både klarer å ha en kontroll og faktisk våre en muligjører i bedriften for nye tankesett, verktøy etc.

Enten man vil eller ikke så kommer dette.Start med å beskrive hva dere tror dere vil oppnå med Bring Your Own. Det kan være noe som tilgjengeliggjøring av informasjon for ansatte og sammarbeidspartnere, kostnadsbesparelse i forhold til innkjøp av utstyr til f.eks. konsulenter eller øke innovasjonsgraden, involveringen eller rett og slett for å kunne tiltrekke seg en viss type personer med en viss type kompetanse.

Eksempelvis kan konklusjonen være:

 • Tilgjengeliggjøring av bedriftsinformasjon på en sikker, kontrollert og brukervennlig metode.
 • Kostnadsbesparelse i forhold til eksterne partnere og deres tilgang til bedriftens informasjon på en sikker og kontollert måte.
 • Gjøre det enklere for ansatte som reiser mye eller er ute i felt.

Når man har gjort dette så kan man gå videre med å definere hvilke typer grupperinger man har innenfor både mennesker og kompetanse og maskiner og utstyr. Eksempel på dette kan være:

 • Ansatte og partnere
 • Innleide og korttids kompetanse
 • Gjester

Det er viktig å ikke gjøre dette mer komplekst enn det er, det er sjelden man har fler en tre grupperinger, men det hender innenfor visse speaialiserte områder. Husk at det er en granulering som ligger bak i forhold til hvilken imformasjon, kapasitet og tilgang man skal ha utover disse kategoriene.

Når man har satt opp kategoriene om mennesker og kompetanse så går man videre med maskiner og utstyr. Dette kan være bedriftens egne PC, ansattes egne PC, konsulenters PC, Mac og Linux i tilsvarende varianter, nettbrett son iPad etc. og andre smarte enheter som smarttelefoner iPhone, Windows Phone, Android etc.

Da kan man ende opp med en liste som blir:

 • Bedriftens Windows Maskiner
 • Bedriftens Macintosh maskiner
 • Bedriftens iPad
 • Bedriftens iPhone
 • Bedriftens Nokia S60 telefoner
 • Bedriftens Windows 7.5 telefoner
 • Bedriftens “rugged” enheter som benyttes i felt.

Da er man klar til å begynne å kombinere og lage en første skisse, stte de ulike enhetene opp i kategoriene slik at man får en enkel oversikt man kan planlegge videre ut ifra.

En slik skisse basert på dette som nevnes over kan se slik ut:

BYOD kategorier steg 1

Neste steg er å forenkle dette slik at man tar bort overflødig informasjon, slår sammen og forenkler dette så mye som mulig, men ha en kopi av den initielle sammenstillingen slik at man kan bruke denne som er refreranse senere.

BYOD kategorier steg 2

Da er man klar til å lage en skisse som beskriver de ulike kategoriene inklusive BYOD kategorier man skulle ønske. Det er viktig å ha ett forhold til typen slik at man i neste steget kan ta seg av typen imformasjon og hvordan til de ulike BYOD enhetene. En skisse over BYOD enhetskategorier kan se ut som følger:

BYOD enhetskategorier

Da har vi de første bitene på plass for å starte planleggingen og detaljeringen. En ting man kan være sikker på er at dette kommer til å endre seg grunnet ønsker fra organisasjonen, nye typer enheter som kommer eller rett og slett at man har glemt eller utelatt noe. Neste steg er å setter i gang med planlegging innen tilgangskontroll og data. Dette vil jeg ta for meg senere med beskrivelser.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *