Safari: Briljante utvidelser til Safari

Jeg bruker mange nettlesere, men på OS X er det Safari jeg for tiden liker aller best. Mozilla Firefox har ett helt fantastisk utbud av Add-ons og Extentions, det samme gjelder Google Chrome og utbudet av Extentions. Mens Safari har på en måte akkurat startet med Extensions. Noen gullkorn finnes allerede. Nå skal jeg vise hvilke […]

Read More

BYOD (del 5) Få oversikt over hva dere har og hvor dere skal.

Arkitektur er det en del som er redd for innen IT. Det lukter mykt fyll, abstrakter og bortkastet penger. Om man kaller det Arkitektur, startegi, veikart eller plan er egentlig likegyldig etter min mening. Det som er viktig er at man har gjort endel tankevirksomhet og gjort seg opp meninger innefor det man skal løse. […]

Read More